H2A je slovenské architektonické štúdio architekta Jozefa Hudáka založené v roku 2012. Štúdio pracuje prevažne v oblasti rezidenčnej architektúry a dizajnu, zamerané na kontext, materialitu a detail.

Ing. Arch. Jozef Hudák

 
1986                  * Vranov nad Topľou
2005 – 2009        FA STU Bratislava
2009 – 2011        FA STU Bratislava
2011 – 2012        KAT VŠVU Bratislava
2012                   H2A | architects
2014                   autorizovaný architekt SKA 2179 AA