interiér BSH
autor: Ing. Arch. Jozef Hudák
typ: office
klient: BSH Drives and Pumps s.r.o.
lokalita: Michalovce
rok: 2019
rekonštrukcia interiéru kancelárií spoločnosti BSH Drives and Pumps pre konateľov spoločnosti, sekcie nákupu a controllingu. Kompletne zmenené pôvodné dispozičné riešenie, vytvára novú vstupnú halu s sekretariátom na ktoré priamo nadväzujú kancelárie konateľov a vstupy do jednotlivých oddelení.