autor: Ing. Arch. Jozef Hudák
typ: rezidenčný bytový dom
klient: súkromný investor
lokalita: Vinianske jazero / Vinné
rok: 2020